Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9096 | รายที่ 9097 | รายที่ 9098 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9097 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-23 ตุลาคม 2564 08.30น.-17.00น. - ทำงานที่ Global House เดินทางไปทำงานโดยรถส่วนตัว พร้อมแฟน
- พักเที่ยงรับประทานอาหารที่โรงอาหาร
- อาศัยอยู่กับแฟน 2 คน
24 ตุลาคม 2564 08.30น.-17.00น. - ทำงานที่ Global House เดินทางไปทำงานโดยรถส่วนตัว พร้อมแฟน
- ทราบข่าวว่ามีเพื่อนร่วมงานตรวจพบเชื้อโควิด-19
- หลังเลิกงานซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) มาตรวจเองผลไม่พบเชื้อโควิด-19
25 ตุลาคม 2564 08.30น.-17.00น. - ทำงานที่ Global House เดินทางไปทำงานโดยรถส่วนตัว พร้อมแฟน
- เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่จุดตรวจ Global House ตรวจโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ผลไม่พบเชื้อโควิด-19
26 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - แยกกักตัวที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
27 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
- เริ่มมีอาการ มีเสมหะ
28 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
29 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด กลับมากักตัว ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
30 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
- โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19
31 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
1 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ จุดตรวจ Global House ตรวจโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กลับมากักตัวที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
2 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น