Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9097 | รายที่ 9098 | รายที่ 9099 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9098 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 69 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 31 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22-23 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - เดินทางมาบ้านห้วยยางดง อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยยืนยัน Covid-19 (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8902 จ.กาฬสินธุ์)
24-26 ต.ค. 64 08.00 น. -เดินทางไปบ้านเกิ้ง อ.ท่าคันโท อยู่บ้านเกิ้งไม่ได้ไปไหน
27 ต.ค. 64 09.00 น. -เดินทางกลับบ้านห้วยยางดงโดยรถยนต์ส่วนตัว
28 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านห้วยยางดง ต.โคกเครือ ตลอดทั้งวันไม่ได้ไปไหน และทราบผลตรวจลูกชายผลพบเชื้อโควิด 19 (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8902 จ.กาฬสินธุ์)
29 ต.ค. 64 10.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่รพ.สต.ห้วยยางดง ผลตรวจไม่พบเชื้อ และกักตัวที่บ้านไม่ได้ไปไหน
30 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านห้วยยางดง ต.โคกเครือ ตลอดทั้งวันไม่ได้ไปไหน
31 ต.ค. 64 10.00 น. -เริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ ขณะป่วยอาศัยอยู่บ้านห้วยยางดง
1 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านห้วยยางดง ต.โคกเครือ ตลอดทั้งวันไม่ได้ไปไหน
2 พ.ย. 64 10.00 น. - เดินทางไปรพ.สต.บ้านห้วยยางดง ตรวจหาเชื้อ Covid – 19 โดยวิธีการตรวจแบบ (ATK) ผลเป็นบวก(+)
2 พ.ย. 64 14.00 น. - เดินทางไปตรวจหาเชื้อ Covid -19 ที่ รพ.หนองกุงศรี ด้วยวิธี RT - PCR
3 พ.ย. 64 09.00 น. - ทราบผลตรวจเป็น บวก (Detected)
3 พ.ย. 64 15.30 น. - เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น