Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9098 | รายที่ 9099 | รายที่ 9101 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9099 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ พนักงานราชการ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 02 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
19-22 ตุลาคม 2564 08.00 น.-16.30 น. - ทำงานที่กรมธนารักษ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
- ตอนกลางวันส่วนมากสั่ง Grab food มารับประทานที่สำนักงาน
19-22 ตุลาคม 2564 15.00 น.-15.30 น. - ไปธนาคารกรุงไทยหน้าโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ทุกวัน
- อาศัยอยู่กับครอบครัว รวม 2 คน
23-24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
25-28 ตุลาคม 2564 08.00 น.-16.30 น. - ทำงานที่กรมธนารักษ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
- ตอนกลางวันส่วนมากสั่ง Grab food มารับประทานที่สำนักงาน
25-28 ตุลาคม 2564 15.00 น.-15.30 น. - ไปธนาคารกรุงไทยหน้าโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ทุกวัน
29ตุลาคม 2564 08.00 น.-16.30 น. - ทำงานที่กรมธนารักษ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
- ตอนกลางวันส่วนมากสั่ง Grab food มารับประทานที่สำนักงาน
29ตุลาคม 2564 15.00 น.-15.30 น. - ไปธนาคารกรุงไทยหน้าโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ทุกวัน
- หลังเลิกงานไปซื้อของที่ DIY กาฬสินธุ์พลาซ่า
30 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
31 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
31 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย - ญาติโทรแจ้งผลตรวจ พบเชื้อโควิด-19
31 ตุลาคม 2564 ช่วงเย็น - ไปซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ร้านระเบียบเภสัช จังหวัดกาฬสินธุ์
- ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้แม่และตนเอง โดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ผลตรวจแม่ พบเชื้อโควิด-19 ส่วนตนเอง ไม่พบเชื้อโควิด-19
1 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า - พาแม่เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กลับมาแยกกักตัวที่บ้านไม่ได้ไปไหน
2 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์รายงานผลการตรวจของแม่ ยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
2 พฤศจิกายน 2564 ช่วงบ่าย - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กลับมากักตัวที่บ้านไม่ได้ไปไหน
3 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น