Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9099 | รายที่ 9101 | รายที่ 9102 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9101 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 14 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20-28 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
- อาศัยอยู่กับครอบครัว รวม 5 คน
29 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
29 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย - น้องชายตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ผล พบเชื้อโควิด-19
30 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด พร้อมครอบครัวและญาติ กลับมาแยกกักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
31 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
- โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19
1 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
- ตอนดึกเริ่มมีอาการไข้
2 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด กลับมาแยกกักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
3 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น