Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9102 | รายที่ 9104 | รายที่ 9105 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9104 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 51 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ พนักงานเทศบาลตำบลขมิ้น ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : เจ็บคอ ปวดศีรษะ มีไข้ ไอมีเสมหะ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
19-20 ตุลาคม 2564 08.30 – 16.30 น.
16.40 น.
- ผู้ป่วยทำงานที่สำนักงานเทศบาลตำบลขมิ้น
- ผู้ป่วยเลิกงาน กลับบ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
21 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
16.30 น.
- ผู้ป่วยทำงานที่สำนักงานเทศบาลตำบลขมิ้น
- ที่ทำงานตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จึงได้รับการตรวจ ATK ผลลบ
- ผู้ป่วยเลิกงาน กลับบ้าน และได้แยกออกมาพักที่บ้านอีกหลัง
22 ตุลาคม 2564 08.30 – 16.30 น.
16.40 น.
- ผู้ป่วยทำงานที่สำนักงานเทศบาลตำบลขมิ้น
- ผู้ป่วยเลิกงาน กลับบ้าน โดยมีภรรยาและหลานนำอาหารมาส่ง แต่ไม่ได้เข้าใกล้กัน
23-24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยพักอยู่ที่บ้าน โดยมีภรรยาและหลานนำอาหารมาส่ง แต่ไม่ได้เข้าใกล้กัน
25-26 ตุลาคม 2564 08.30 – 12.00 น.
12.05 น.
13.00 - 16.30 น.
16.40 น.
- ผู้ป่วยทำงานที่สำนักงานเทศบาลตำบลขมิ้น
- ผู้ป่วยนำอาหารไปให้ผู้ที่กักตัวที่วัดป่าช้างแก้ว ไม่ได้เข้าใกล้กัน
- ผู้ป่วยทำงานที่สำนักงานเทศบาลตำบลขมิ้น
- ผู้ป่วยเลิกงานกลับบ้าน โดยมีภรรยาและหลานนำอาหารมาส่ง แต่ไม่ได้เข้าใกล้กัน
27-28 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยพักอยู่ที่บ้าน โดยมีภรรยาและหลานนำอาหารมาส่ง แต่ไม่ได้เข้าใกล้กัน
29 ตุลาคม 2564 08.30 – 16.30 น.
16.40 น.
- ผู้ป่วยทำงานที่สำนักงานเทศบาลตำบลขมิ้น
- ผู้ป่วยเลิกงานกลับบ้าน โดยมีภรรยาและหลานนำอาหารมาส่ง แต่ไม่ได้เข้าใกล้กัน
30 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
16.40 น.
- ผู้ป่วยพาเพื่อนไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยในระหว่างที่อยู่ในรถ ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
- ผู้ป่วยทำงานที่สำนักงานเทศบาลตำบลขมิ้น
- ผู้ป่วยเลิกงาน กลับบ้าน โดยมีภรรยาและหลานนำอาหารมาส่ง แต่ไม่ได้เข้าใกล้กัน
31 ตุลาคม 2564 08.30 – 16.30 น.
16.40 น.
- ผู้ป่วยทำงานที่สำนักงานเทศบาลตำบลขมิ้น
- ผู้ป่วยเลิกงาน กลับบ้าน โดยมีภรรยาและหลานนำอาหารมาส่ง แต่ไม่ได้เข้าใกล้กัน
2 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
19.03 น.
- ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่เทศบาลตำบลขมิ้น โดยการลงพื้นที่ของทีม CDCU สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
- ผู้ป่วยพักอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
- โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2 และได้รับการประสานจาก รพ.กาฬสินธุ์ เพื่อส่งรถมารับเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น