Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9104 | รายที่ 9105 | รายที่ 9106 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9105 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด อาชีพ รับราชการครู ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีประวัติเดินทางไปยังสถานที่ที่ผู้คนหนาแน่น ไปงานบุญมหากฐินในเขตพื้นที่อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร และเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุม (จังหวัดขอนแก่น)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมด้วยภรรยาและเพื่อน ไปร่วมงานบุญกฐินในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
25 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่บ้านค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด
26–27 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมด้วยภรรยา ไปติดต่องานที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
27 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน เริ่มมีอาการไข้
28-29 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่บ้านค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด
30 ต.ค.64 14.00 – 18.00 น. เดินทางไปเล่นดนตรีในงานสัปดาห์หนังสือ ที่หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมด้วยภรรยา จากนั้นเดินทางกลับภูมิลำเนา
31 ต.ค. – 1 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่บ้านค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด
2 พ.ย.64 08.00 – 10.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด
3 พ.ย.64 09.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น