Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9105 | รายที่ 9106 | รายที่ 9109 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9106 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 62 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-29 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
- ไปหาญาติในหมู่บ้านเป็นประจำ (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 9012 จังหวัดกาฬสินธุ์)
- มีญาติมาหาที่บ้านเป็นบางครั้ง
- ไปซื้อของที่ร้านขายของชำในหมู่บ้านเป็นประจำ
- อาศัยอยู่กับครอบครัว รวม 6 คน
30 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
30 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย - ทราบข่าวว่าญาติตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2) (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 9012 จังหวัดกาฬสินธุ์)
31 ตุลาคม 2564 - 1 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
2 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด กลับมากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
3 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า - ไปถอนมันกับเพื่อนบ้าน
3 พฤศจิกายน 2564 ช่วงบ่าย - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น