Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9106 | รายที่ 9109 | รายที่ 9110 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9109 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 4 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ เด็กเล็กในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-19 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
- อาศัยอยู่กับครอบครัวรวม 8 คน
20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
- เริ่มมีอาการ ไอ มีน้ำมูก
21-28 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
29 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ปู่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 8936 จังหวัดกาฬสินธุ์)
- อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
30 ตุลาคม- 1 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
2 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาดพร้อมครอบครัว กลับมาอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
3 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยบางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS–CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น