Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9110 | รายที่ 9111 | รายที่ 9113 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9111 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 12 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : พิการสติปัญญา
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
11-31 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน ที่บ้านอยู่ด้วยกัน 6 คน (ร่วมบ้านผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9081,9102,9083,9113 จ.กาฬสินธุ์)
1 พ.ย 2564 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน ทราบผลตรวจเบื้องต้นคนในครอบครัวตรวจพบเชื้อ
2 พ.ย 2564 13.30 น. -เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ที่ รพ.หนองกุงศรี
3 พ.ย 2564 09.00 น. -โรงพยาบาลหนองกุงศรี โทรแจ้งผลตรวจพบเชื้อ และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น