Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9111 | รายที่ 9113 | รายที่ 9116 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9113 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 57 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 29 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
11-23 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน และไปดูแลสวนมะม่วงที่บ้านโคกครึม ต.หนองหิน ที่บ้านอยู่ด้วยกัน 6 คน
24 ต.ค.64 11.00 น. - เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ที่ รพ.สต.บ้านหนองหิน อ.หนองกุงศรี
25-28 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน และไปดูแลสวนมะม่วงที่บ้านโคกครึม ต.หนองหิน
29 ต.ค.64 10.00 น. - เริ่มมีอาการไข้ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ มีเสมหะ และเดินทางเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
30-31 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
1 พ.ย 2564 10.00 น. - เดินทางมาพบแพทย์ตามนัดพร้อมกับภรรยาและลูกชาย (ผู้ป่วยรายที่ 9081,9083 จ.กาฬสินธุ์) และรับการตรวจ ATK ผลตรวจพบเชื้อ
2 พ.ย 2564 13.30 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ที่ รพ.หนองกุงศรี
3 พ.ย 2564 09.00 น. - โรงพยาบาลหนองกุงศรี โทรแจ้งผลตรวจพบเชื้อ และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น