Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9118 | รายที่ 9120 | รายที่ 9121 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9120 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 8 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 112 ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ เด็กในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 03 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน บิดามารดา ทำงานที่โกลบอลเฮาล์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 กักตัวอยู่บ้านทั้งวัน
26 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ เสร็จแล้วกลับมากักตัวต่อที่บ้าน
27 ตุลาตม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน (โรงพยาบาลแจ้งผลตรวจ ไม่พบเชื้อ)
28-31 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวต่อที่บ้าน
1 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวต่อที่บ้าน
2 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ (รอบที่ 2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น