Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9120 | รายที่ 9121 | รายที่ 9123 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9121 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 55 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ ผู้นำชุมชน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
โรคประจำตัว : เบาหวาน
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนเริ่มมีอาการป่วยมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายที่ 9187 ของกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20/10/64 20/10/64 ผู้ป่วยร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบัวหลวง รพร.กุฉินารายณ์
21/10/64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านหมู่ 12 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
22/10/64 18.00 น.- 20.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปร่วมงานศพ ม.12 (เสียชีวิตคนที่ 1) ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รับประทานอาหารร่วมกับแขกในงาน สวมหน้ากากอนามัยตลอด
23/10/64 18.00 น. -20.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปร่วมงานศพ ม.12 (เสียชีวิตคนที่ 2) ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ไม่รับประทานอาหาร สวมหน้ากากอนามัยตลอด
24/10/64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านหมู่ 12 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (อยู่ร่วมบ้านกับภรรยา)
27/10/64 08.00 น. ผู้ป่วยมีอาการคัดจมูก คล้ายไข้หวัด ซื้อยามารับประทานเอง แล้ว เดินทางกลับบ้านและอยู่บ้านตลอดทั้งวัน(อยู่ร่วมบ้านกับภรรยา)
28/10/64 -30 /10/64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านหมู่ 12 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์(อยู่ร่วมบ้านกับภรรยา)
1/11/64 ตลอดทั้งวัน อาการไม่ดีขึ้น จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
2/11/64 08.00 -12.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 2019 ด้วยวิธี RT-PCR แล้วผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านกักตัว(อยู่ร่วมบ้านกับภรรยา)
3/11/64 07.00 น. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรับรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น