Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9124 | รายที่ 9125 | รายที่ 9126 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9125 ฆ้องชัย

เพศ หญิง อายุ 6 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 02 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เดินทางไปกับพ่อและแม่ ที่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
21 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เดินทางไปกับพ่อและแม่ ที่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
22 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
23 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
25 ตุลาคม 2564 12.00 น. - 14.00 น. เดินทางไปกับพ่อและแม่ซื้อของที่โกลบอลเฮ้าส์ สาขากาฬสินธุ์
26 ตุลาคม 2564 08.00 น.-12.00 น. เดินทางไปกับพ่อและแม่ ที่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
26 ตุลาคม 2564 12.00 น.-20.00 น. เดินทางไปกับพ่อและแม่ ที่ อ.ไชยวาน และพักค้างคืนที่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
27 ตุลาคม 2564 07.00 น.- 14.00 น. เดินทางไปกับพ่อและแม่ ที่ อ.ท่าอุเทน อ.กุสุมาลย์ และ อ.เมือง จ.นครพนม
27 ตุลาคม 2564 15.00 น.- 22.00 น. เดินทางกลับบ้านที่ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
28 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
29 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
30 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
31 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
1 พฤศจิกายน 2564 08.00 น.-15.00 น. เดินทางไปโรงเรียนโนนชัยประชาสามัคคี ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
2 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID- 19 ที่ โรงพยาบาลฆ้องชัย ด้วยวิธี RT-PCR
3 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. ได้รับรายงานจาก รพ.กาฬสินธุ์ พบสารพันธุกรรม COVID – 19
3 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. เข้ารักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น