Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9125 | รายที่ 9126 | รายที่ 9127 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9126 ฆ้องชัย

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย อาชีพ ขายอะไหล่รถจักรยานยนต์ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 02 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เดินทางไปซื้ออะไหล่รถจักรยานยนต์ ที่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
21 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เดินทางไปซื้ออะไหล่รถจักรยานยนต์ ที่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
22 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
23 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
25 ตุลาคม 2564 12.00 น.-14.00 น. เดินทางไปซื้อของที่โกลบอลเฮ้าส์ สาขากาฬสินธุ์
26 ตุลาคม 2564 08.00 น.-12.00 น. เดินทางไปซื้ออะไหล่รถจักรยานยนต์ ที่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
26 ตุลาคม 2564 12.00 น.-20.00 น. เดินทางไปซื้ออะไหล่รถจักรยานยนต์ ที่ อ.ไชยวาน และพักค้างคืนที่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
27 ตุลาคม 2564 07.00 น.- 14.00 น. เดินทางไปซื้ออะไหล่รถจักรยานยนต์ ที่ อ.ท่าอุเทน อ.กุสุมาลย์ และ อ.เมือง จ.นครพนม
27 ตุลาคม 2564 15.00 น.- 22.00 น. เดินทางกลับบ้านที่ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
28 ตุลาคม 2564 06.00 น.- 08.00 น. ไปส่งอะไหล่รถจักรยานยนต์ที่บ้านท่าแห่ อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
28 ตุลาคม 2564 12.00 น.- 13.00 น. พาสามีไปหาหมอที่คลินิกหมอสุปัน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
29 ตุลาคม 2564 08.00 น.-09.00 น. ไปหุ้มเบาะรถที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
30 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
31 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
1 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
2 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID- 19 ที่ โรงพยาบาลฆ้องชัย ด้วยวิธี RT-PCR
3 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. ได้รับรายงานจาก รพ.กาฬสินธุ์ พบสารพันธุกรรม COVID – 19
3 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. เข้ารักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น