Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9126 | รายที่ 9127 | รายที่ 9128 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9127 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ เกษตรกร,รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ(บางเวลา)
โรคประจำตัว : ผู้พิการทางสติปัญญา


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20 ตุลาคม 2564 - 01 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ไปเลี้ยงวัว, เกี่ยวหญ้า ที่ทุ่งนา
02 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. -12.00 น. เข้ารับการตรวจเชิงรุกเพื่อหาสารพันธุกรรมโควิด-19 ณ วัดมุจจรินทราราม ต.บึงนาเรียง อ.ห้วยเม็ก
02 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. - ช่วงเย็น ไปเลี้ยงวัว, เกี่ยวหญ้า ที่ทุ่งนา
03 พฤศจิกายน 2564 08.30 น. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ รพ.ห้วยเม็ก พบสารพันธุกรรมโควิด-19
03 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. เข้ารับการรักษาที่ รพ.ห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น