Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9130 | รายที่ 9132 | รายที่ 9135 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9132 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 62 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ หมอสมุนไพร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 31 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดศรีษะ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง อาชีพเสี่ยงพบผู้คนจำนวนมาก และในชุมชนพบผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-29 ต.ค.64 09.00-12.00น. เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์พร้อมสามี ไปให้ยาคนไข้ริดสีดวงตามชุมชนต่างๆ ใน ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี และมีการรักษาริดสีดวงให้กับผู้ป่วยที่เดินทางมาจาก กทม. สวมหน้ากากอนามัยบางครั้ง
1-29 ต.ค.64 13.00-16.00น มีผู้คนมาติดต่อซื้อยาสมุนไพรที่บ้านผู้ป่วยบ่อยครั้ง
30 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน
31 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน เริ่มมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก ครั่นเนื้อครั่นตัว อ่อนเพลีย
1-2 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน
3 พ.ย.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
3 พ.ย.64 08.40น. รถEMSรพ.หนองกุงศรี ออกรับผู้ป่วยที่บ้าน เนื่องจากมีอาการหายใจหอบเหนื่อย
3 พ.ย.64 14.00 น. ได้รับการตรวจคัดกรองโควิด ด้วยวิธีATK มีผล positive และส่งตรวจRT-PCR อีกทั้งมีการส่งต่อการรักษาผู้ป่วยไปยัง รพ.ยางตลาด
4 พ.ย.64 08.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีRT-PCR รับการรักษาที่โรงพยาบาลยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น