Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9137 | รายที่ 9140 | รายที่ 9141 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 9140 เขาวง

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 46 ปี ภูมิลำเนาอำเภอเขาวง ประกอบอาชีพ ช่างไฟฟ้า อำเภอ/เขตสันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 30/10/2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดศรีษะ
โรคประจำตัว : ไม่เกรน
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
03 พฤศจิกายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
03 พฤศจิกายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว ศูนย์แรกรับ อบต.คุ้มเก่า จังหวัดกาฬสินธุ์
04 พฤศจิกายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น