Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9140 | รายที่ 9141 | รายที่ 9145 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9141 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 03 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25-31 ต.ค.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน กับผู้ป่วยรายที่ 9132 และ 9161ทุกวัน
25-31 ต.ค.64 12.00น. ไปร้านค้าในชุมชน
25-31 ต.ค.64 ช่วงบ่าย พักอยู่ที่บ้าน และไปร้านค้าในชุมชน
25-31 ต.ค.64 22.00-00.00น. ไปกรีดยางที่ทุ่งนาแล้วกลับบ้าน
1 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน พร้อมทั้งดูแลผู้ป่วยรายที่ 9132 และ9161
2 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน พร้อมทั้งดูแลผู้ป่วยรายที่ 9132 และ9161
2 พ.ย.64 22.00-00.00น. ไปกรีดยางที่ทุ่งนาแล้วกลับบ้าน
3 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน พร้อมทั้งดูแลผู้ป่วยรายที่ 9132 และ9161 เริ่มมีอาการเจ็บคอ มีน้ำมูก
3 พ.ย.64 22.00-00.00น. ไปกรีดยางที่ทุ่งนาแล้วกลับบ้าน
4 พ.ย.64 ช่วงเช้า พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
4 พ.ย.64 13.00-16.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดที่ รพ.หนองกุงศรี มีผลATK positive และได้ส่งต่อการรักษาไปยัง รพ.ยางตลาด
5 พ.ย.64 08.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด 19 และรักษาที่ รพ.ยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น