Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9145 | รายที่ 9147 | รายที่ 9150 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9147 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 10 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 04 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไม่มี
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21 ตุลาคม 2564 8.30 น. เดินทางร่วมกับครอบครัวของผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 9134) ไป จ.หนองคาย
22 ตุลาคม 2564 13.00 น. ก่อนเดินทางกลับ จ.กาฬสินธุ์ แวะอำเภอหนองแสง เที่ยวถ่ายรูปที่อุทยาน ภูฝอยลม จ.อุดรธานี แล้วเดินทางกลับ จ. กาฬสินธุ์ ขึ้นรถมากับญาติ
21.00 น. เดินทางถึงบ้าน
23 ตุลาคม 2564 19.00 น. มาร่วมงานวันเกิดของผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 9134) ได้รับประทานอาหารร่วมกัน และมีบิดามารดาของผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 9134) เดินทางมาจาก จ.ชลบุรี มาร่วมงานวันเกิดด้วย
24 - 26 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
27 ตุลาคม 2564 11.00 น. ผู้ป่วยยืนยัน( รายที่ 9134) มาพักอาศัยอยู่บ้านด้วย เล่นด้วยกันและได้รับประทานอาหารร่วมกัน
28 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้าน ร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 9134)
3 พฤศจิกายน 2564 09.30 น. ได้ไปตรวจหาเชื้อโควิดพร้อมกับผู้ป่วยยืนยัน( รายที่ 9134)
4 พฤศจิกายน 2564 08.30 น. ได้รับรายงานผลการตรวจโควิด-19 ผลพบเชื้อโควิด-19
11.00 น. เดินทางเข้ารับการรักษาที่รพ.ยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น