Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9147 | รายที่ 9150 | รายที่ 9156 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9150 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 53 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 03 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก และปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : หัวใจ
ประวัติเสี่ยง มีประวัติเดินทางไปร่วมงานที่พบผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8969 จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านสวน พร้อมกับสามี
20 ตุลาคม 2564 13.30 – 14.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำธุรที่ห้างโลตัสใน จ.กาฬสินธุ์ โดยรถยนต์ส่วนตัว
21-26 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านสวน พร้อมกับสามี
27 ตุลาคม 2564 08.00 – 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปร่วมทำบุญตักบาตร ที่บ้านภูเงิน ต.สะอาดไชยศรี โดยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมสามี และมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก(ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8969 จังหวัดกาฬสินธุ์)
28-31 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านสวน พร้อมกับสามี
1 พฤศจิกายน 2564 17.30 – 17.40 น. ผู้ป่วยเดินทางไปตลาดนัดบ้านหลักเหลี่ยม อ.นามน โดยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมกับสามี
2 พฤศจิกายน 2564 12.00 – 13.00 น. ผู้ป่วยซ่อมแซมโรงสีข้าว มีเพื่อนร่วมงานรวม 5 คน
3 พฤศจิกายน 2564 16.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก และปวดศีรษะ
4 พฤศจิกายน 2564 10.00 – 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปพบแพทย์ ที่ รพ.ดอนจาน เจ้าหน้าที่แจ้งให้เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี ATK ก่อนพบแพทย์ ผลพบเชื้อ จึงส่งตรวจ ด้วยวิธี RT-PCR ไปที่รพ.ยางตลาด
5 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID -19 (SARS-CoV-2)
5 พฤศจิกายน 2564 16.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.สนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น