Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9156 | รายที่ 9157 | รายที่ 9159 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9157 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ธุระกิจส่วนตัว ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-22 ต.ค.64 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้านพัก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
1-22 ต.ค.64 ช่วงบ่าย -เดินทางไปรับ-ส่งผู้โดยสาร (กทม.-ขอนแก่น) สวมหน้ากากอนามัยตลอด
23 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่ ม.6 ต.หนองหิน (พักอยู่ด้วยกันกับผู้ป่วยรายที่ 9163 จ.กาฬสินธุ์)
24-26 ต.ค.64 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้านพัก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น (พักอยู่ด้วยกันกับผู้ป่วยรายที่ 9163 จ.กาฬสินธุ์)
24-26 ต.ค.64 ช่วงบ่าย -เดินทางไปรับ-ส่งผู้โดยสาร (กทม.-ขอนแก่น) สวมหน้ากากอนามัยตลอด และพักอยู่ที่บ้านพัก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
27 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -เดินทางไปรับ-ส่งผู้โดยสาร (กทม.-ขอนแก่น) เริ่มมีอาการ ไข้ ปวดศีรษะ สวมหน้ากากอนามัยตลอด
28 -31 ต.ค.64 ช่วงเช้า -เดินทางไปรับ-ส่งผู้โดยสาร (กทม.-ขอนแก่น) สวมหน้ากากอนามัยตลอด
28 -31 ต.ค.64 ช่วงบ่าย -พักอยู่ที่บ้านพัก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
1 พ.ย.64 ช่วงเช้า -เดินทางไปรับ-ส่งผู้โดยสาร (กทม.-ขอนแก่น)
1 พ.ย.64 ช่วงบ่าย พักอยู่ที่บ้านพัก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น มีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น และตาแดง
2-3 พ.ย.64 ช่วงเช้า -เดินทางไปรับ-ส่งผู้โดยสาร (กทม.-ขอนแก่น)
2-3 พ.ย.64 ช่วงบ่าย -พักอยู่ที่บ้านพัก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
4 พ.ย.64 13.00-16.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 เนื่องจากทราบผลตรวจเพื่อนมีผลพบเชื้อ
5 พ.ย.64 08.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น