Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9157 | รายที่ 9159 | รายที่ 9161 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9159 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ ไข้
โรคประจำตัว : โรคเบาหวาน
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22-28 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้าน
29 ต.ค.64 09.00น -13.00 น พบปะกลุ่มเพื่อนทำกิจกรรมกลุ่มและรับประทานอาหารร่วมกันและกลับบ้าน (สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะพูดคุยกัน)
30 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้าน
30 ต.ค.64 15.00 น. พูดคุยกับผู้ป่วยรายที่ 9132 ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัย
31 ต.ค.64 09.00น -13.00 น พบปะกลุ่มเพื่อนทำกิจกรรมกลุ่มและรับประทานอาหารร่วมกันและกลับบ้าน(สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะพูดคุยกัน)
1 พ.ย. 64 09.00น -13.00 น มีอาการเจ็บระคายคอ รู้สึกมีไข้ ให้สามีไปซื้อยาพาราเซตามอลมาให้รับประทานหลังจากนั้นอาการดีขึ้น
2 พ.ย. 64 09.00น -13.00 น พบปะกลุ่มเพื่อนทำกิจกรรมกลุ่มและรับประทานอาหารร่วมกันและกลับบ้าน (สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะพูดคุยกัน)
3 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้าน และมีอาการเจ็บคอ และทราบผลเพื่อนบ้านตรวจพบเชื้อโควิด –19
3 พ.ย. 64 18.00 น. - มาโรงพยาบาลหนองกุงศรีด้วยอาการ ไข้ ระคายคอ ไอมีเสมหะ
-ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผล ATK ผลเป็นบวก จึงเก็บตัวอย่างวิธี RT-PCR ตรวจซ้ำ
3 พ.ย. 64 19.00 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี เพื่อรอผล ตรวจ RT-PCR
4 พ.ย. 64 09.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 รับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น