Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9159 | รายที่ 9161 | รายที่ 9162 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9161 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 6 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25-31 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่กับยาย ผู้ป่วยรายที่ 9132
1 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่กับยาย ผู้ป่วยรายที่ 9132 และมารดา ผู้ป่วยรายที่ 9141 เริ่มมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก
2-3 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่กับยาย ผู้ป่วยรายที่ 9132 และมารดา ผู้ป่วยรายที่ 9141
4 พ.ย.64 13.00-16.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี
5 พ.ย.64 08.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด และรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น