Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9171 | รายที่ 9173 | รายที่ 9180 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9173 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 8 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ตาแดง
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-22 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านกับยายและพี่สาว (ผู้ป่วยรายที่ 9189 ,9180)
23-24 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านกับยาย และมารดา(ผู้ป่วยรายที่ 9163 ,9189) มาสัมผัสโดยการพูดคุย อุ้ม กอดและหอม
25 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้านกับยายและพี่สาว(ผู้ป่วยรายที่ 9180,9189) โดยพี่สาวจะอุ้มไปเล่นกับเพื่อนบ้านตรงข้ามทุกวัน
26 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านกับยาย และมีอาการไข้ ตาแดง
27-29 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวันกับยายและพี่สาว(ผู้ป่วยรายที่ 9180,9189)
27-29 ต.ค. 64 16.00น. – 17.00น. ผู้ป่วยรายที่ 9189(ยาย) อุ้มไปเล่นกับเพื่อนบ้านซึ่งเป็นร้านขายของและกลับบ้าน
30 ต.ค.- 4 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวันกับยายและพี่สาว(ผู้ป่วยรายที่ 9180,9189)
30 ต.ค.- 4 พ.ย. 64 16.00น. – 17.00น. พี่สาวอุ้มไปเล่นกับเพื่อนบ้านตรงข้ามทุกวัน
5 พ.ย. 64 09.00น -13.00 น อยู่บ้านกับยายและพี่สาว(ผู้ป่วยรายที่ 9180,9189)
5 พ.ย. 64 14.00-15.30 น เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี และกลับบ้าน
6 พ.ย. 64 09.00น. ทราบผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารักษาที่ โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น