Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9186 | รายที่ 9188 | รายที่ 9189 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9188 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 64 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 02 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ปวดศีรษะร้าวเข้ากระบอกตา
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-29 ต.ค.64 09.00-12.00น. เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์พร้อมภรรยา ไปให้ยาคนไข้ริดสีดวงตามชุมชนต่างๆ ใน ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี และมีการรักษาริดสีดวงให้กับผู้ป่วยที่เดินทางมาจาก กทม.
1-29 ต.ค.64 13.00-16.00น มีผู้คนมาติดต่อซื้อยาสมุนไพรที่บ้านผู้ป่วยบ่อยครั้ง
30 ต.ค.- 1 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน เลี้ยงไก่เป็นกิจวัตร
2 พ.ย. 64 10.30 น เริ่มมีอาการปวดศีรษะร้าวเข้ากระบอกตา ลูกไปซื้อยาพาราเซตามอลจากร้านขายยาในชุมชนมารับประทานและกลับมาอยู่บ้านตลอดทั้งวัน
3 พ.ย. 64 08.40 -15.30 น. ตามภรรยาเข้ามา รพ. หนองกุงศรีด้วยรถจักรยานยนต์เนื่องจากภรรยา มีอาการ ไข้ อ่อนเพลีย และกลับบ้านหลังภรรยา ถูกส่งตัวต่อที่โรงพยาบาลยางตลาด
4 พ.ย.64 08.00 น. ทราบผลภรรยาตรวจพบเชื้อโควิด-19
4 พ.ย.64 10.30 น. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองหินประสานให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เบื้องต้น
5 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้าน
5 พ.ย.64 14.00 น เข้ารับการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธีRT-PCR และกลับบ้าน
6 พ.ย.64 08.00 น ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด -19 และถูกประสานส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
6 พ.ย.64 10.30 น. เดินทางเข้ารับการรักษาด้วยรถโรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น