Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9188 | รายที่ 9189 | รายที่ 9195 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9189 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 57 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ปวดศรีษะ ตาแดง
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23-24 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านกับหลาน ผู้ป่วยรายที่ 9163,9157เดินทางมาหาที่บ้าน มีการพูดคุยและรับประทานอาหารร่วมกัน
25-27 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้านกับหลาน รายที่9173
25-27 ต.ค. 64 16.00น.-17.00น ไปเล่นกับเพื่อนบ้านตรงข้ามทุกวัน
28 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านกับหลาน มีอาการปวดศีรษะ ตาแดง
29 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้านกับหลาน รายที่9173
29 ต.ค. 64 16.00น.-17.00น ไปเล่นกับเพื่อนบ้านตรงข้าม
30-31 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านกับหลาน รายที่9173
30-31 ต.ค. 64 16.00น.-17.00น อุ้มหลาน รายที่9173 ไปเล่นกับญาติ
1 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านกับหลาน รายที่9173 และลูกสาวโทรแจ้งผลเพื่อนติดโควิด-19
2 -4 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านกับหลาน รายที่9173
5 พ.ย. 64 09.00น -13.00 น อยู่บ้านกับหลาน รายที่9173
5 พ.ย. 64 14.00-15.30 น เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี และกลับบ้าน
6 พ.ย. 64 09.00น. ทราบผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น