Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9189 | รายที่ 9195 | รายที่ 9200 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 9195 ห้วยเม็ก

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 41 ปี ภูมิลำเนาอำเภอห้วยเม็ก ประกอบอาชีพ รับจ้าง อำเภอ/เขตราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 05/11/2564
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
06 พฤศจิกายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
06 พฤศจิกายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว ศูนย์ CI วัดประชาสามัคคี ต.โนนสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์
07 พฤศจิกายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น