Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9200 | รายที่ 9205 | รายที่ 9209 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9205 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ พนักงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 03 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20 ตุลาคม 2564 10.00-19.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่อำเภอกุฉินารายณ์ หลังเลิกงานไปดื่มร่วมกับเพื่อนร่วมงาน 1 คน จากนั้นเดินทางกลับบ้านที่ตำบลสามขา
21 ตุลาคม -2 พฤศจิกายน 2564 10.00-19.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่อำเภอกุฉินารายณ์ จากนั้นเดินทางกลับบ้านที่ตำบลสามขา
3 พฤศจิกายน 2564 10.00-19.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่อำเภอกุฉินารายณ์ จากนั้นเดินทางกลับบ้านที่ตำบลสามขา เริ่มมาอาการ ไข้ คัดจมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
4-5 พฤศจิกายน 2564 ผู้ป่วยเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเพื่อนอีก 2 คน และเดินทางกลับเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
6 พฤศจิกายน 2564 ผู้ป่วยประสานเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านคุย และเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ รพร กุฉินารายณ์ และผลพบเชื้อในเวลาต่อมา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น