Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9224 | รายที่ 9227 | รายที่ 9228 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9227 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 60 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 02 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20-28 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
- ไปเล่นบ้านเพื่อนบ้านเป็นประจำ
- เพื่อนบ้านมาเล่นด้วยที่บ้านเป็นบางครั้ง
- อาศัยอยู่กับครอบครัวรวม 8 คน
29 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - ทราบผลสามีตรวจพบเชื้อโควิด-19 (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 8936 จังหวัดกาฬสินธุ์)
- อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
30-31 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
1 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด พร้อมครอบครัว กลับมากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
2 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจ ไม่พบเชื้อโควิด-19 ส่วนหลานชาย ผลตรวจ พบเชื้อโควิด-19 จึงเข้าพักรักษาที่รพ.สนาม 22 พร้อมหลานชาย เพราะเริ่มมีอาการ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ
3 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน - พักที่รพ.สนาม 22
4 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน - พักที่รพ.สนาม 22
- เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด
5 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน - พักที่รพ.สนาม 22
- โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจ พบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น