Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9227 | รายที่ 9228 | รายที่ 9232 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9228 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 61 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 05 พฤศจิกายน 2564
โรคประจำตัว : เบาหวาน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22 ตุลาคม 2564 - 4 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอาศัยอยู่บ้าน
22 ตุลาคม 2564 - 4 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน -ลูกเขยที่เป็นผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ตำบลอุ่มเม่า มาหาที่บ้าน(จำวันที่ไม่ได้)
22 ตุลาคม 2564 - 4 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน -ไปเล่นกับเพื่อนบ้าน (จำวันที่ไม่ได้)
5 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. – 16.00 น. -เดินทางไป รพ.ยางตลาด เพื่อรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19
6 พฤศจิกายน 2564 -ได้รับแจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาที่ รพ.ยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น