Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9228 | รายที่ 9232 | รายที่ 9233 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9232 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 10 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 05 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ปวดศรีษะ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22 ตุลาคม 2564 08.00 น.-10.30 น. -ไปรับการบ้านที่โรงเรียน
23-24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอาศัยอยู่บ้าน
25 ตุลาคม 2564 08.00 น.-10.30 น. -ไปส่งการบ้านที่โรงเรียน
25 ตุลาคม 2564 11.00 น.-12.00 น. -เพื่อนมาเล่นด้วยที่บ้าน 2 คน
26 ตุลาคม 2564 08.00 น.-10.30 น. -ไปรับการบ้านที่โรงเรียน
27 ตุลาคม 2564 08.00 น.-10.30 น. -ไปส่งการบ้านที่โรงเรียน
28 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอาศัยอยู่บ้าน
29 ตุลาคม 2564 08.00 น.-10.30 น. -ไปส่งการบ้านที่โรงเรียน
30 ตุลาคม 2564 – 1 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอาศัยอยู่บ้าน
2 พฤศจิกายน 2564 08.00 น.-10.30 น. -ไปส่งการบ้านที่โรงเรียน
3-4 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอาศัยอยู่บ้าน
5 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. – 16.00 น. -เดินทางไป รพ.ยางตลาด เพื่อรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19
6 พฤศจิกายน 2564 -ได้รับแจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาที่ รพ.ยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น