Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9233 | รายที่ 9234 | รายที่ 9238 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9234 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 05 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22 ตุลาคม 2564 16.00 น. -ไปซื้อของตลาดนัดต้นยาง อำเภอยางตลาด
23-24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -อาศัยอยู่บ้านทั้งวัน
25 ตุลาคม 2564 18.30 น. -ไปซื้อของที่ตลาดบ้านเสียว
26-30 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -อาศัยอยู่บ้านทั้งวัน
31 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้าน สามีที่เป็นผู้ป่วยยืนยันตำบลอุ่มเม่า เดินทางมาหาที่บ้าน
1-3 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน -อาศัยอยู่บ้านทั้งวัน
4 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้าน สามีที่เป็นผู้ป่วยยืนยันตำบลอุ่มเม่า เดินทางมาหาที่บ้าน
5 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. – 16.00 น. -ได้รับแจ้ง สามีตรวจพบเชื้อโควิด-19 จึงเดินทางไป รพ.ยางตลาด เพื่อรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19
6 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน -ได้รับแจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาที่ รพ.ยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น