Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9234 | รายที่ 9238 | รายที่ 9243 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9238 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 56 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด อาชีพ ครู ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ความเสี่ยงโรคเบาหวาน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24 - 31 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
1 - 2 พฤศจิกายน 2564 8.00 น. - 12.00 น. เดินทางไปทำงานสอนหนังสือ ที่โรงเรียนบ้านหนองเสือ ต.เว่อ อ.ยางตลาด สอนนักเรียนชั้น ป.4 จำนวน 8 คน ได้สวมหน้ากากอนามัยทั้งครูและนักเรียนตลอดเวลา
12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารคนเดียว ห่อข้าวมาเอง
16.30 น. เลิกงานกลับบ้าน รับประทานอาหารร่วมกับครอบครัว
3 พฤศจิกายน 2564 8.00 น. - 12.00 น. เดินทางไปทำงานสอนหนังสือ ที่โรงเรียนบ้านหนองเสือ ต.เว่อ อ.ยางตลาด สอนนักเรียนชั้น ป.4 จำนวน 8 คน ได้สวมหน้ากากอนามัยทั้งครูและนักเรียนตลอดเวลา
12.00 น. - 13.00 น. ได้รับประทานอาหารร่วมกับครู 2 ท่าน โดยไม่ใช้ช้อนกลาง
15.30 น. ทราบข่าวว่าหลานติดเชื้อโควิด( ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9134 )
16.30 น. เลิกงานกลับบ้าน
4 พฤศจิกายน 2564 8.00 น. - 12.00 น. เดินทางไปทำงานสอนหนังสือ ที่โรงเรียนบ้านหนองเสือ ต.เว่อ อ.ยางตลาด สอนนักเรียนชั้น ป.4 จำนวน 8 คน ได้สวมหน้ากากอนามัยทั้งครูและนักเรียนตลอดเวลา
11.00 น. ทราบข่าวว่าลูกสาวติดเชื้อโควิด( ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9147 )
12.00 น. เดินทางกลับบ้าน
5 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่บ้าน
6 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ได้รับรายงานผลการตรวจโควิด-19 ผลพบเชื้อโควิด-19
15.30 น. เดินทางเข้ารับการรักษาที่รพ.ยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น