Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9238 | รายที่ 9243 | รายที่ 9246 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9243 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 52 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด อาชีพ ข้าราชการบำเหน็จ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 05 พฤศจิกายน 2564
โรคประจำตัว : เบาหวาน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22-26 ตุลาคม 2564 -ไปเล่นบ้านพี่สาว ดื่มสังสรรค์ที่บ้านพี่สาวกับน้องชายและเพื่อนบ้านทุกวัน
22-26 ตุลาคม 2564 -ไปซื้อของร้านค้าในชุมชน (จำวันที่ไม่ได้)
27 ตุลาคม 2564 09.30 น.-10.00 น. -ไปงานศพเพื่อนบ้านในตำบลหนองอิเฒ่า
27 ตุลาคม 2564 10.00 น. -ไปทำธุระที่เมืองกาฬสินธุ์กับหลานชาย
27 ตุลาคม 2564 -ดื่มสังสรรค์ที่บ้านพี่สาวกับน้องชายและเพื่อนบ้าน
28-30 ตุลาคม 2564 10.00 น. -ไปงานศพเพื่อนบ้านในตำบลหนองอิเฒ่า
28-30 ตุลาคม 2564 18.00 น. -ดื่มสังสรรค์ที่บ้านพี่สาวกับน้องชายและเพื่อนบ้าน
1-4 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน -ไปเล่นบ้านพี่สาว ดื่มสังสรรค์กับน้องชายและเพื่อนบ้านทุกวัน
5 พฤศจิกายน 2564 07.30 น. -ผู้ป่วยมีอาการชักเกร็ง หมดสติ รถ EMS นำส่ง รพ.ยางตลาด ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลตรวจพบเชื้อ รับการรักษาที่ รพ.ยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น