Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9243 | รายที่ 9246 | รายที่ 9248 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9246 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 60 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก มีเสมหะ
โรคประจำตัว : หอบหืด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23 -31 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่บ้าน ญาติที่เป็นผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 มาดื่มสุราที่บ้าน
1 พฤศจิกายน 2564 -หมอนวดมาให้บริการนวดที่บ้าน
2 - 3 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอาศัยอยู่บ้าน
4 พฤศจิกายน 2564 07.00 น. – 10.00 น. -ไปทำบุญที่วัดโพธิ์ศรีดงน้อย ต.หนองอิเฒ่า รับประทานอาหารที่วัด
5 พฤศจิกายน 2564 14.00 น. -ได้รับแจ้งจาก รพ.ยางตลาด ญาติตรวจพบเชื้อโควิด-19 จึงเดินทางไป รพ.ยางตลาด เพื่อรับการตรวจหาเชื้อ
6 พฤศจิกายน 2564 09.30 น. -เดินทางไป รพ.ยางตลาด เพื่อรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19
7 พฤศจิกายน 2564 -ได้รับแจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาที่ รพ.ยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น