Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9248 | รายที่ 9249 | รายที่ 9252 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9249 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 5 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ เด็กเล็กในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีน้ำมูก เบื่ออาหาร
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24-28 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
- เพื่อนบ้านมาเล่นด้วยที่บ้านเป็นบางครั้ง
- อาศัยอยู่กับครอบครัวรวม 8 คน
29 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - ทราบผลปู่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 8936 จังหวัดกาฬสินธุ์)
- อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
30-31 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
1 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด พร้อมครอบครัว กลับมากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
2 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจ ไม่พบเชื้อโควิด-19 ส่วนคนในครอบครัวตรวจพบเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 8936 รายที่ 9091 รายที่ 9109 และรายที่ 9227 จังหวัดกาฬสินธุ์
3-6 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
7 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด พร้อมครอบครัว กลับมากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
08 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
- โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจ พบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น