Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9249 | รายที่ 9252 | รายที่ 9254 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9252 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 25 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบล- อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ ปวดตามร่างกาย
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคไวรัสโคโรนา(โควิด19)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน เดินทางไปเชียงใหม่
2-5 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน คุยธุระเรื่องซื้อขายรถแล้วไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนส่วนมากจะโทรสั่งอาหารหรือเพื่อนซื้อมาให้กิน เวลานอนผู้ป่วยนอนติดกับคนที่ติดโควิดนอนด้วยกันกินข้าวด้วยกัน
6 พฤศจิกายน 2564 19.00 น. เดินทางกลับโดยรถโดยสาร เชียงใหม่-กาฬสินธุ์ ทะเบียนรถ พช10-1594
7 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า ช่วงบ่าย ผู้ป่วยมีอาการไอ ปวดตามร่างกายไปรพ.กาฬสินธุ์ ไม่ยอมตรวจให้ ผู้ป่วยจึงซื้อชุดตรวจ ATK กลับไปตรวจที่บ้านเช่า บ้านคำเม็ก ผลเป็น Possitive จึงโทรแจ้งอสม. จากนั้นอสม.โทรประสานเจ้าหน้าที่รพ.สต.หนองโพน เจ้าหน้าที่จึงโทรประสานกับทางรพ.กาฬสินธุ์ รถโรงพยาบาลกาฬสินธุ์มารับผู้ป่วยเนื่องจากผู้ป่วยมีอาการแย่ลง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น