Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9252 | รายที่ 9254 | รายที่ 9258 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9254 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 29 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอแห้ง
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24 ตุลาคม 2564 00.00 - 00.00 น. อยู่ทุ่งนา ( หมู่ 2 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ )
25 ตุลาคม 2564 ช่วงเย็น พาแฟนไปเตะตะกร้อหลังรพ.สต.คำเหมือดแก้ว
26 ตุลาคม 2564 00.00 - 00.00 น. อยู่ทุ่งนา ( หมู่ 2 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ )
27 ตุลาคม 2564 21.00 น. Admit ที่รพ.ห้วยเม็ก
28 ตุลาคม 2564 00.00 - 00.00 น. Admit ที่รพ.ห้วยเม็ก
29 ตุลาคม 2564 00.00 - 00.00 น. Admit ที่รพ.ห้วยเม็ก ออกจากรพ.วันที่ 29 ต.ค. 64 ตอน 11 โมง จากนั้นอาศัยอยู่ทุ่งนา เริ่มมีอาการไอแห้ง
30 ตุลาคม 2564 00.00 - 00.00 น. อยู่ทุ่งนา ( หมู่ 2 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ )
31 ตุลาคม 2564 ช่วงเย็น พาแฟนไปเตะตะกร้อหลังรพ.สต.คำเหมือดแก้ว
31 ตุลาคม 2564 20.00 น. ไปไหว้พระที่ภูสิง
1 - 2 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเย็น พาแฟนไปเตะตะกร้อหลังรพ.สต.คำเหมือดแก้ว พักอาศัยอยู่ทุ่งนา
3 พฤศจิกายน 2564 ช่วงกลางวัน เดินทางไปตรวจครรภ์ที่รพ.ห้วยเม็ก
3 พฤศจิกายน 2564 ช่วงกลางคืน อยู่ทุ่งนา ( หมู่ 2 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ )
4 พฤศจิกายน 2564 ช่วงกลางวัน เดินทางไป รพ.ยางตลาด เพื่อทำการตรวจสุขภาพเด็กในครรภ์
4 พฤศจิกายน 2564 ช่วงกลางคืน อยู่ทุ่งนา ( หมู่ 2 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ )
5 พฤศจิกายน 2564 00.00 - 00.00 น. อยู่ทุ่งนา ( หมู่ 2 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ )
6 พฤศจิกายน 2564 ช่วงกลางวัน เดินทางไปบ้านหนองหว้า อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม เพื่อซื้อชุดตรวจโควิด 19 ด้วยตนเอง ( Antigen Test Kit ) ผลเป็นลบ
6 พฤศจิกายน 2564 ช่วงกลางคืน อยู่ทุ่งนา ( หมู่ 2 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ) ตรวจโควิด 19 ด้วยตนเอง ( Antigen Test Kit ) อีกครั้ง ผลเป็นบวก
7 พฤศจิกายน 2564 ช่วงกลางวัน เดินทางไป รพ.ยางตลาด เพื่อทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลการตรวจ RT-PCR เพื่อหาสารพันธุกรรมโควิด-19 พบเชื้อโควิด-19(SARS-CoV-2)
7 พฤศจิกายน 2564 ช่วงกลางคืน อยู่ทุ่งนา ( หมู่ 2 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ )
8 พฤศจิกายน 2564 9.00 น. เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.ห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น