Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9254 | รายที่ 9258 | รายที่ 9259 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9258 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 5 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25-31 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน พร้อมครอบครัว (ผู้ป่วยรายที่ 9248,9262 ,9263) และวิ่งเล่นกับเพื่อนบ้าน
1 -5 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน พร้อมครอบครัว (ผู้ป่วยรายที่ 9248,9262 ,9263) และวิ่งเล่นกับเพื่อนบ้าน
ุ6 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน พร้อมครอบครัว (ผู้ป่วยรายที่ 9248,9262 ,9263) และวิ่งเล่นกับเพื่อนบ้าน เริ่มมีอาการ ไอ
ุึ7 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน พร้อมครอบครัว (ผู้ป่วยรายที่ 9248,9262 ,9263) และวิ่งเล่นกับเพื่อนบ้าน
ุึ8 พ.ย.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน พร้อมครอบครัว
ุึ8 พ.ย.64 13.00-16.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดที่รพ.หนองกุงศรี ได้รับการตรวจATK มีผล Positive จึงตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR
ุึ9 พ.ย.64 08.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด และรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น