Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9260 | รายที่ 9261 | รายที่ 9262 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9261 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 15 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25-31 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน พร้อมครอบครัว (ผู้ป่วยรายที่ 9262,9259,9250,9258) และไปเล่นกับเพื่อนบ้าน
1 -7 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน พร้อมครอบครัว (ผู้ป่วยรายที่ 9262,9259,9250,9258) และไปเล่นกับเพื่อนบ้าน
8 พ.ย.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน พร้อมครอบครัว
8 พ.ย.64 13.00-16.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดที่รพ.หนองกุงศรี ได้รับการตรวจATK มีผล Positive จึงตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR
9 พ.ย.64 08.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด และรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น