Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9262 | รายที่ 9263 | รายที่ 9264 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9263 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ก่อสร้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 02 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน และเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-17 ต.ค.64 09.00-16.00น. ทำงานรับเหมาก่อสร้าง ที่ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ทำงานร่วมกับพี่สาว ผู้ป่วยรายที่9248
18 ต.ค.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่แคมป์คนงาน
18 ต.ค.64 13.00น. เดินทางด้วยรถตู้จ้างเหมากลับภูมิลำเนา ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี
19 ต.ค.64 03.00น. เดินทางถึงภูมิลำเนา ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี
20-31 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน พร้อมครอบครัว (ผู้ป่วยรายที่ 9262,9259,9250,9258,9261) ไปซื้อของตามร้านค้าในชุมชน
1 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน พร้อมครอบครัว (ผู้ป่วยรายที่ 9262,9259,9250,9258,9261)
2 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน พร้อมครอบครัว (ผู้ป่วยรายที่ 9262,9259,9250,9258,9261) เริ่มมีอาการ มีน้ำมูก คอแห้ง
3-4 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน พร้อมครอบครัว (ผู้ป่วยรายที่ 9262,9259,9250,9258,9261)
5 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน พร้อมครอบครัว (ผู้ป่วยรายที่ 9262,9259,9250,9258,9261) มีอาการไอแห้งๆ
ุ6-7 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน พร้อมครอบครัว (ผู้ป่วยรายที่ 9262,9259,9250,9258,9261) ไปซื้อของตามร้านค้าในชุมชน
8 พ.ย.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน พร้อมครอบครัว (ผู้ป่วยรายที่ 9262,9259,9250,9258,9261)
8 พ.ย.64 13.00-16.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดที่รพ.หนองกุงศรี ได้รับการตรวจATK มีผล Positive จึงตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR
9 พ.ย.64 08.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด และรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น