Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9263 | รายที่ 9264 | รายที่ 9265 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9264 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 02 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : พิการทางสายตา
ประวัติเสี่ยง อาชีพพบปะผู้คนจำนวนมาก


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24 ต.ค.-1 พ.ย 2564 08.00 -19.00 น - ทำงานที่ร้านนวด
2 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - หยุดงาน เนื่องจาก มีอาการมีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น
3 -7 พ.ย 2564 ตลอดทั้งวัน - หยุดงาน พักที่ห้อง
8 พ.ย 2564 08.30 -12.00 น. - เข้ามารับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
8 พ.ย 2564 12.00 น - กลับบ้าน รอผลตรวจ
9 พ.ย. 2564 08.30 น - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
9 พ.ย. 2564 11.00 น. - เข้ารับการรักษาตัวที่ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น