Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9265 | รายที่ 9266 | รายที่ 9270 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 9266 ห้วยเม็ก

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 36 ปี 10 เดือน ภูมิลำเนาอำเภอห้วยเม็ก ประกอบอาชีพ พนักงานโรงงาน อำเภอ/เขตไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 05/11/2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ลมชัก
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
09 พฤศจิกายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
07 พฤศจิกายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.ไทรน้อย
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว - จังหวัดกาฬสินธุ์
09 พฤศจิกายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น