Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9266 | รายที่ 9270 | รายที่ 9271 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9270 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ไม่ระบุ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 03 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : มีไข้
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคไวรัสโคโรนา(โควิด19)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
26-31 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้านกับแฟน โดยมี ตา ยายและแม่ อยู่ร่วมบ้านด้วย
1-2 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านแฟนโดยแฟน มีอาการไข้ ผู้ป่วยมีอาการไข้ เช่นเดียวกับแฟน
3 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า ผู้ป่วยเข้ารักษา ที่รพ.กาฬสินธุ์ โดยมีแฟนไปเฝ้าไข้ที่ รพ.กาฬสินธุ์ และมีการรับประทานอาหารร่วมกัน
4-7 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักรักษาตัวอยู่ที่ รพ.กาฬสินธุ์ โดยมีแฟนอยู่ร่วมด้วย
8 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยตรวจหาเชื้อCOVID-19 ผลเป็น Possitive
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น