Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9270 | รายที่ 9271 | รายที่ 9272 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9271 ฆ้องชัย

เพศ หญิง อายุ 51 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 04 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ภูมิแพ้


วันที่เวลารายการกิจกรรม
26 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน (ร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 9084 ของจังหวัดกาฬสินธุ์)
27 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน (ร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 9084 ของจังหวัดกาฬสินธุ์)
28 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน (ร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 9084 ของจังหวัดกาฬสินธุ์)
29 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน (ร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 9084 ของจังหวัดกาฬสินธุ์)
30 ตุลาคม 2564 15.00 น.-16.00 น. ไปซื้อของที่ตลาดบ้านแห่ อ.ฆ้องชัย ร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 9084 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
30 ตุลาคม 2564 16.00 น.-17.00 น. ไปซื้อของที่ร้านเรือนไทย เซเว่นสาขาหนองแปน ตลาดหนองแปน อ.กมลาไสย ร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 9084 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
31 ตุลาคม. 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
1 พฤศจิกายน 2564 08.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID- 19 ที่ โรงพยาบาลฆ้องชัย ด้วยวิธี RT-PCR ผลการตรวจ Not detected
2 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้าน
3 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้าน
4 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้าน เริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ
5 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้าน
6 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้าน
7 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้าน
8 พฤศจิกายน 2564 08.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID- 19 ที่ โรงพยาบาลฆ้องชัย ด้วยวิธี RT-PCR
9 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. ได้รับรายงานจาก รพ.กาฬสินธุ์ พบสารพันธุกรรม COVID – 19
9 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. เข้ารักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น