Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9271 | รายที่ 9272 | รายที่ 9274 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9272 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : มีไข้
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 ตุลาคม 2564 ช่วงกลางวัน อยู่ทุ่งนา ( หมู่ 2 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ) กับแฟน(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9254 ของจังหวัดกาฬสินธุ์)
25 ตุลาคม 2564 ช่วงกลางคืน ไปเตะตะกร้อหลัง รพ.สต.คำเหมือดแก้ว
26 ตุลาคม 2564 00.00 - 00.00 น. อยู่ทุ่งนากับแฟน
27 - 28 ตุลาคม 2564 00.00 - 00.00 น. อยู่ทุ่งนา
29 ตุลาคม 2564 11.00 น. ไปรับแฟนที่ รพ.ห้วยเม็ก แฟนนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก จากนั้นอาศัยอยู่ทุ่งนา
30 ตุลาคม 2564 00.00 - 00.00 น. อยู่ทุ่งนากับแฟน
31 ตุลาคม 2564 ช่วงเย็น ไปเตะตะกร้อหลัง รพ.สต.คำเหมือดแก้ว
31 ตุลาคม 2564 20.00 น. ไปไหว้พระที่ภูสิง
1 - 2 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเย็น ไปเตะตะกร้อหลัง รพ.สต.คำเหมือดแก้ว
3 พฤศจิกายน 2564 ช่วงกลางวัน พาแฟนไปตรวจครรภ์ที่ รพ.ห้วยเม็ก
3 พฤศจิกายน 2564 ช่วงกลางคืน อยู่ทุ่งนากับแฟน
4 พฤศจิกายน 2564 ช่วงกลางวัน พาแฟนไป รพ.ยางตลาด เพื่อทำการตรวจสุขภาพเด็กในครรภ์
4 พฤศจิกายน 2564 ช่วงกลางคืน อยู่ทุ่งนากับแฟน
5 พฤศจิกายน 2564 00.00 - 00.00 น. อยู่ทุ่งนากับแฟน
6 พฤศจิกายน 2564 ช่วงกลางวัน พาแฟนไปบ้านหนองหว้า อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม เพื่อซื้อชุดตรวจโควิด 19 ด้วยตนเอง
6 พฤศจิกายน 2564 ช่วงกลางคืน อยู่ทุ่งนากับแฟน
7 พฤศจิกายน 2564 ช่วงกลางวัน พาแฟนไป รพ.ยางตลาด เพื่อทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลการตรวจ RT-PCR เพื่อหาสารพันธุกรรมโควิด-19 พบเชื้อโควิด-19(SARS-CoV-2) (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9254 ของจังหวัดกาฬสินธุ์)
7 พฤศจิกายน 2564 ช่วงกลางคืน กักตัวอยู่ทุ่งนา
8 พฤศจิกายน 2564 ช่วงกลางวัน เดินทางไป รพ.ห้วยเม็ก เพื่อทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลการตรวจ RT-PCR เพื่อหาสารพันธุกรรมโควิด-19 พบเชื้อโควิด-19(SARS-CoV-2) จากนั้นกลับบ้านกักตัวต่อ
9 พฤศจิกายน 2564 9.00 น. เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.ห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น