Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9272 | รายที่ 9274 | รายที่ 9285 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9274 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 63 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
31 ต.ค. 2564 12.00 - 15.00 น. - ไปร่วมงานกฐิน บ้านอู้ ต.มหาไชย อ.สมเด็จ
1 พ.ย. 2564 10.00-14.00 น. - เดินทางไปรับญาติ ที่ รพ.ร้อยเอ็ด ด้วยรถยนต์ส่วนตัว 4 คน
2-3 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
4 พ.ย. 2564 09.00 -12.00 น. - ไปใส่ปุ๋ยมันสำประหลัง กับญาติที่มาจาก อ.ท่าคันโท อีก 2 ราย
5 พ.ย. 2564 08.00 -12.00 น. - ไปรับจ้างดายหญ้ามันสำประหลัง กับเพื่อน รวม 8 ราย
14.00 - 20.00 น. - ไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ญาติ ผู้ร่วมงาน 40 ราย
6-7 พ.ย. 2564 07.00 -09.00 น. - ไปร่วมงานกฐินหมู่บ้าน
09.00 -17.00 น. - ไปรับจ้างดายหญ้ามันสำประหลัง
8 พ.ย. 2564 09.00 น. - มีอาการไข้ ไอ และได้ซื้อชุดทดสอบ ATK มาตรวจ(ผลเป็นบวก)
11.00 น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR (รอผล)
9 พ.ย. 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด19 (SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น