Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9286 | รายที่ 9287 | รายที่ 9288 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9287 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 55 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9212 จังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้สัมผัสร่วมบ้าน)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัว
2 พฤศจิกายน 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัว
2 พฤศจิกายน 2564 07.00 – 08.00 น. ลูกชาย (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9212 จ.กาฬสินธุ์) มารับหลานที่บ้านและรับประทานอาหารร่วมกัน
2 พฤศจิกายน 2564 08.00 – 19.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปงานศพญาติที่จ.มหาสารคาม โดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมญาติรวม 8 คน
3 พฤศจิกายน 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัว
3 พฤศจิกายน 2564 09.00 – 10.00 น. ลูกชาย (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9212 กาฬสินธุ์) มาส่งหลานที่บ้าน
3 พฤศจิกายน 2564 17.00 – 17.30 น. ผู้ป่วยไปซื้อของที่ร้านค้าในชุมชน
4 พฤศจิกายน 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัว
4 พฤศจิกายน 2564 12.00 – 13.00 น. ลูกชาย (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9212 กาฬสินธุ์) มาหาที่บ้านและรับประทานอาหารร่วมกัน
5 - 6 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัว
7 พฤศจิกายน 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัว
7 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ผู้ป่วยทราบข่าวลูกชายตรวจพบสารพันธุกรรม COVID - 19
8 พฤศจิกายน 2564 09.00 – 10.30 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหารสารพันธุกรรม COVID – 19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่หน่วยตรวจเชิงรุกต.สะอาดไชยศรี
9 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID -19 (SARS-CoV-2)
9 พฤศจิกายน 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.กาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น