Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9287 | รายที่ 9288 | รายที่ 9294 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9288 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 44 ปี 9 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 05 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ จาม
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 พฤศจิกายน 2564 ทั้งวัน อยู่บ้านกับสามีตอนเช้า เดินทางถึงที่ทำงาน โรงสีบ้านกลางดง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เลิกงานกลับบ้าน
2 พฤศจิกายน 2564 ทั้งวัน อยู่บ้านกับสามีตอนเช้า เดินทางถึงที่ทำงาน โรงสีบ้านกลางดงอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เลิกงานกลับบ้าน
3 พฤศจิกายน 2564 ทั้งวัน อยู่บ้าน เดินทางถึงที่ทำงาน โรงสีบ้านกลางดง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เลิกงานกลับบ้าน ขากลับเเวะซื้อ อาหารที่ ม.1 ตำบลโคกสมบูรณ์
4 พฤศจิกายน 2564 ทั้งวัน อยู่บ้านกับสามีตอนเช้า เดินทางถึงที่ทำงาน โรงสีบ้านกลางดงอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เลิกงานกลับบ้าน
5 พฤศจิกายน 2564 08.00 น.- 18.00 น. เริ่มมีอาการไข้ ร่วมกับอาการไอ เเจ้งนายจ้าง ขอลาพัก 1 วัน
5 พฤศจิกายน 2564 18.00 น.- 18.30 น. เข้ารับการตรวจรักษาที่ คลินิกเอกชน ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ยากลับมารักษาตัวที่บ้านต่อ
6 พฤศจิกายน 2564 ทั้งวัน พักรักษาตัวที่บ้าน มีสามีดูเเล
7 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. - 13.00 น. ผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อย จึงเดินทางไป รพ.กมลาไสย เเพทย์ซักประวัติ ส่งตรวจ ATK ให้ยา ให้คำเเนะนำเเละให้กลับบ้าน รอผลตรวจ
7 พฤศจิกายน 2564 18.00 น. เเพทย์ รพ.กมลาไสย เเจ้งผล ATK เป็น + ส่งรถกู้ชีพรักษาที่ รพ.กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น