Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9294 | รายที่ 9295 | รายที่ 9297 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9295 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 ต.ค. 2564 08.00-12.00 น - ไปทำโรงทานที่วัดบ้านห้วยเตย อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
27 ต.ค. 2564 13.00 น. - เดินทางไปรับลูกสาวคนเล็กที่จังหวัดอุบลราชธานี
27 ต.ค. 2564 22.00 น เดินทางกลับถึงบ้านที่กาฬสินธุ์
28 ต.ค. – 3 พ.ย.2564 07.30 – 16.30 น - ไปขายผลไม้ที่แผงตลาดทุ่งนาทอง
4 พ.ย.2564 07.30 – 16.30 น ไปขายผลไม้ที่แผงตลาดทุ่งนาทอง ได้รับแจ้งว่าหลานสาวตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
4 พ.ย.2564 17.00 น. ซื้อชุดตรวจ ATK จากร้านขายยา มาตรวจเอง ผลตรวจ negative
5 พ.ย.2564 10.30 -12.00 น -ผู้ป่วยและครอบครัว (4 คน) เข้ารับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
5 พ.ย.2564 13.00 น. - เดินทางไปส่งลูกสาวคนเล็กที่จังหวัดอุบลราชธานี
5 พ.ย.2564 21.00 น. เดินทางกลับถึงบ้านที่กาฬสินธุ์
6 พ.ย 2564 ตลอดทั้งวัน พักที่บ้าน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจ ไม่พบเชื้อ (แต่ผลตรวจลูกสาวคนโตผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9190 ) พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
7- 8 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - พักที่บ้าน เริ่มมีอาการเจ็บคอ มีเสมหะ
9 พ.ย. 2564 10.30 -12.00 น -ผู้ป่วยและสามี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
9 พ.ย. 2564 12.00 น -กลับบ้าน รอผลตรวจ
10 พ.ย. 2564 09.30 น โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
10 พ.ย. 2564 11.00น เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น